• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

1923 SELANİK KILKIŞ PİKOVA KÖYÜ MUBADİLLERİ

PEYKOVA (AGIOS MARKOS) dan KARAHALİL'e .....

Anasayfa

1923 Lozan Mübadelesi sonucu, Büyük Dedemiz, Arif oğlu Rıza (Akkoyun) ve 5 kişilik ailesi ile Rıza Dedemizin kız kardeşi Refia Hanım (Tekiner) ve ailesi dahil olmak üzere toplam 355,635 Lozan mübadili, bu günkü Yunanistan sınırları içinde kalan yurtlarını  terk etmek zorunda bırakılarak Anavatana iskan edildiler. Bu sayıya kendi imkanları ile, her şeyini geride  bırakarak gelenler ile 1912-1914 Balkan Harbi göçmenleri dahil değildir. 

Sitemiz, başta aile büyüklerimiz ve yakınlarının da dahil olduğu Selanik - Kılkış - Pikova (PEYKOVA) Köyü Mübadilleri olmak üzere,  tarif edilemeyecek eziyetler ve acılar içinde, maddi ve manevi tüm varlıklarını yitirerek Anavatana göç etmek zorunda kalan ve bugün hayatta olmayan 600,000 mübadil ve göçmen yurttaşımızın ve Ulu Önderimiz ATATÜRK'ün hatırasına ithaf edilmiştir.
Geçmişimizi unutmadan ve unutturmadan genç kuşaklara aktarmak görevimizdir.
Sağlık ve esenlik dileklerimizle.

www.pikovamubadilleri.com

________________________________________________________________________

1912 Yılının Ekim ayı sonlarında, Osmanlı, Balkan Savaşına çok hazırlıksız yakalanır. 1911 İtalyan harbi henüz sona ermiş ve İtalyanlarla UŞİ anlaşması imzalanmış, Trablusgarp ve 12 Adalar kaybedilmiştir. Hariciye vekaletinin umursamazlığı, Sofya Elçimizin savaş olmayacağına dair kandırılması ve gafleti, dış siyaseti takip edip Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan’ın yaptıkları gizli ittifakları zamanında öğrenememiş olmamızın verdiği aymazlık büyük bir hüsrana sebep olur.
GEFIRA Selanik’in 25 km batısında olup Osmanlı yönetimindeki adı TOPSİN’ dir. Buradaki “Balkan Savaşı Müzesi” 1999 yılında açılmıştır. Müze olan tarihi köşk, 19.ncu yüzyılda burada yaşayan Osmanlı Çiftlik Ağası tarafından yaptırılmış olup Modiana Köşkü olarak anılır. Modiano Köşkü’nün bizim tarihimiz açısından önemi, Balkan Harbinde, Selanik’in teslim protokolünün bu binada imzalanmış olmasıdır.
22.01.2021
14.12.2020
1912 Balkan Harbinden Günümüze kadar, Milli Mücadelemizin kazanılmasına, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna, Devrimlere ve Modern Türkiye’nin yücelmesine hizmet eden tüm Rumeli ve Balkan kökenli Mübadil, Muhacir ve Göçmenlerimize selam ve saygı olsun. Hatıraları ve hizmetleri unutulmasın. O’nlar Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşları ve mayasıdır. Onların çocukları ve torunları, Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçileri ve Mustafa Kemal’in askerleridir. (Alfabetik isim sırasına göre hazırlanmıştır)
Kuşadası Selanik Mübadilleri Derneği tarafından Mübadelenin 96.Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde hazırlanarak, "Mübadil Aile Öyküleri" Sergisinde sunulan, Arif Oğlu Rıza Akkoyun ailesine ait Mübadele öyküsüdür. Sergi 29 Ocak 2019 tarihinde Kuşadası / İbramaki Sanat Galerisinde törenle açılmıştır.
18.04.2020
15.01.2019
16 Aralık 2018 Tarihinde, Kuşadası Mübadele Derneği olarak düzenlediğimiz günü birlik gezimizde, 30 kişiden oluşan kafilemizle, derneğimizi temsilen, İzmir Girit Mübadilleri Derneği öncülüğünde, bu yıl yedincisi düzenlenen “MÜBADELEDE GİRİT’TEN İZMİR’E İLK ADIM” Haftası Etkinlikleri kapsamında URLA, KARANTİNA Adasında yapılan törene iştirak ettik. Gün boyu sağanak yağış hiç durmadı, bu nedenle törenlerin bir kısmı Tahaffuzhane içinde kapalı mekanda yapıldı. Bu soğuk ve yağmur, aslında, Mübadil dedelerimiz ve ninelerimizin 96 yıl önce nasıl ve ne şartlar altında Anavatana geldiklerini bir nebze olsun anlamamıza, ayni şartları yaşamamıza vesile oldu.
Kuşadası Belediyesi ile derneğimiz (Selanik Mübadilleri, Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği) arasında, "Kuşadası Mübadele Evi ve Kahvesi"ne ilişkin Ortak Hizmet Protokolü, 13.11.2018 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere imzalandı.
20.12.2018
15.12.2018
Kurucumuz Süleyman Aran'ın girişimiyle bir araya gelenler, Kuşadası Selanik Mübadilleri, Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği için 22 MAYIS 2008 tarihinde kuruluş başvurusu yaptı.
Balkan Harbinin başlamasıyla birlikte, Rumeli, Makedonya, Trakya ve Balkanlarda 600 seneden beri bir arada yaşayan Türk, Rum, Bulgar, Sırp, Makedon, Hırvat, Ulah, Pomak ve diğer etnik unsurlar, milliyetçilik akımlarının yeşermesi, din adamlarının ve siyasilerin kışkırtmaları ile birbirlerine düştüler. Bunun sonucunda, yüzbinlerce insan yaşamını yitirdi, özellikle Türkler, Avrupa’dan atılma siyaseti güdülerek yapılan kışkırtmalarla, kıyımlara ve işkencelere uğradı, göçe zorlandı, açlık ve sefalete düştü, tarif edilemez acılar yaşadı. Bu çerçevede, Kılkış ve Köyleri de maalesef payına düşeni en acı şekilde aldı.
14.12.2018
05.12.2018
BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRKÜN TÜRKÇELEŞTİRDİĞİ GEOMETRİ TERİMLERİ. “Müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu’ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü’l-adla, zaviyeleri biribirine müsavi müselles demektir.” Yerine, “Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve eşkenar üçgen, açıları birbirine eşit üçgen demektir.” dememizi Atatürk’e borçluyuz.
Kolağası Ali Rıza Bey, Annem Feruzan Akkoyun'un büyükbabası olup 1912 yılında Balkan Harbinde Dedeağaç'ta Selanik Hutut-u Hadidiye (Demiryolları) Serkomseri olarak görev yapmakta iken Bulgar işgali esnasında hunharca şehit edilmiştir.
21.11.2017
12.09.2015
Edirne' den Karağaç' a doğru, Tunca ve Meriç Köprülerini, çay bahçelerini geçtikten sonra, ağaçlıklı yol boyunca ilerleyin. Orman İşletmeden hemen önce, Sağ kolda JANDARMA ŞEHİTLİĞİ'ni göreceksiniz. Bu şehitlikte Balkan Harbinde, Edirne Savunması esnasında Bulgar askerleri tarafından şehir edilmiş bulunan 9 Mehmetçik yatar. Yanlarında da Şehit Ressam Hasan Rıza Bey'in kabri vardır.
27 EKİM 1927 Tarihinde Trakya Manevraları esnasında Junkers A20 Uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştur. Kabri KIRKLARELİ Şehitliğinde bulunmaktadır.
29.11.2016
20.11.2016
Çerkezköy ve Vize'de kurulacak termik santralleri için İstanbul ve Trakya'nın anayasası kabul edilen planlar delindi. Tarım arazileri enerji yatırımına açıldı. "Trakya'dan bize ne" diyenlere duyurulur. İstanbul'un su kaynakları da kirlenme tehdidi ile karşı karşıya.
Tarih 30 AĞUSTOS 1934. Bu büyük Zafer Gününde Trakya Pancar Üreticileri tarafından satın alınarak Ordumuza hediye edilen uçağa, Numune Çiftliği civarındaki Tayyare Meydanında, Trakya Halkının katılımıyla yapılan törende "ALPULLU PANCARCILARI" adı konuldu ve Uçak Ordumuza teslim edildi.
20.11.2016
19.04.2016
Yıl 1923. O yıl, 30 Ocak’ta Lozan’da Türkiye’yle Yunanistan arasında mübadele sözleşmesi imzalanmış, on binlere doğup büyüdükleri toprakları terk etmeleri buyrulmuştu. (Bir İskender ÖZSOY Yazısıdır.)
1912 sonrası Kuzey Yunanistan’ın entegresi adına Balkan savaşlarının etkisiyle şehirler ikiye bölündü. Sınırlar belirlenirken, halklar bölünürken, o gerginlik ortamında bir denge oluşturmak çok zordu. Tarihî bir gerçeklik olarak nerede nüfus değişimleri olmuşsa bu sadece kötülük ve problem getirdi. 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’na göre yapılan nüfus mübadelesi dinî temele göre gerçekleşti. Ta o zamandan beri Türkiye ile ilişkilerimizde acı çekiyoruz. O zaman Türklere Türk, Yunanlara Yunan denmiş olsaydı problem olmayacaktı.
29.04.2016
06.04.2016
Selanik'te en iyi şekilde korunmuş Türk Eserlerinden biridir. Cami olarak, bunun yanı sıra darülaceze, aşevi ve medrese olarak da kullanılmıştır. Kitabesine göre 1484 senesinde İnegöl' lü Sadrazam İshak Paşa tarafından yaptırılmıştır. 2012 yılından beri de kullanım hakkı Selanik Belediyesine devredilmiştir. Sergi salonu olarak kullanılmaktadır. 1978 yılında meydana gelen Selanik Depreminde büyük hasar görmüştür.
Osmanlı Döneminde iken, Avrethisar ya da Avrat-Hisar kazasının kaza merkezi KILKIŞ kasabasıydı. Karadağ Nahiyesiyle birlikte 141 köyden oluşmakta ve 38 bin nüfusu barındırmaktaydı. Kılkış tamamen KUREŞE Dağları ile çevrilmiştir.
02.04.2016
30.03.2016
Selanik şehir surlarının Kuzey-Doğusunda Akropolis üzerinde kurulmuştur. 10 adet kuleden ve bu kuleleri birbirine bağlayan surlardan oluşur. 5 adet kuleden oluşan Kuzey Kale üçgen ve kare şeklinde olup Akropolis duvarlarının üzerinde yapılmıştır. (12 YY) Kalenin ana giriş kulesi ve kapı 1431 tarihinde Selaniğin Türkler tarafından fethinden sonra Osmanlılar tarafından yaptırılmıştır. 1890 tarihinden itibaren kale hapishane olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Rotonda Mabedi Miladi 306 yıllarında Roma İmparatoru Galerius Sezar’ın hükümdarlığı esnasında Zeus Tapınağı olarak yapılmıştır. Mabet silindirik bir yapıya sahip olup Galerius Zafer Takının da üzerinde bulunduğu Zafer Bulvarındaki saray kompleksi üzerine konumlandırılmıştır.1590-1591 yıllarında kilise Yemen Fatihi Sadrazam Sinan Paşa Tarafından bir minare, mihrap ve minber ilavesiyle camiye dönüştürülmüştür. Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Bey vefat ettiğinde bu caminin yanına defnedilmiştir. Ancak 1912 yılından sonra bu mezarlar tahrip edildiğinden bugün hiç bir iz kalmamıştır.
30.03.2016
30.03.2016
SELANİK BEY HAMAMI II. Murad döneminde 1444 yılında yaptırılan Bey Hamamı Yunanistan’da ayakta kalabilmiş olan, Balkan’ ların en büyük hamamıdır. Bugün Selanik'in kalbi sayılan ve en büyük caddesi olan Egnatia üzerindeki bu hamam,1968 yılına kadar (“Loutra Paradisos”) “ Cennet Hamamı” adı altında kullanılmıştır. Daha sonra kapanmış, bakımsız bir durumda kendi kaderine bırakılmıştır. Başlık fotoğrafı hamamın şimdi kapalı tutulan Kadınlar Kapısı olup çöp içinde ve çok harap bir görünüm arz etmektedir.
Kilise, Türk döneminde adı Vardar Caddesi, şimdi İse Egnatia Caddesi olan ana yolun kuzeyinde bulunmaktadır. Selânik'in 1430 yılında fethinin hemen arkasından camiye çevrilerek ilk cuma namazı burada kılındığından, Eskicuma Camii olarak adlandırılmıştır. Şimdi ACHEIROPOIETOS KİLİSESİ olarak kullanılmaktadır.
30.03.2016
30.03.2016
İğneada'ya Nükleer Santral YAPILAMAZ. Çünkü; İğneada ve Longoz Ormanları Yıldız Dağları Biyosfer projesi kapsamında olup koruma altına alınmıştır. İğneada ve Longoz Ormanları Milli Park olarak Türkiye Cumhuriyetinin yetkili Bakanlığı tarafından MİLLİ PARK olarak ilan edilmiştir, hem de 2007 senesinde.
66 yıldan beri Körfez Avcılık ve Atıcılık Derneği’nin başkanlığını yapan Selami Atar, Doğduğu Preveze’den getirilen toprak ve zeytin dalı ile defnedildi.
15.01.2016
07.01.2016
Selanik, Osmanlı döneminde çok kozmopolitti, kentte 5 ayrı dilde 12 gazete çıkardı. Osmanlı döneminde Türklerle birlikte çok güzel yaşıyorduk. Büyükbabamın ürettiği şarapların etiketleri Türkçe dahil 4 dilde basılırdı. Ben şimdi Türklerle kardeş gibi, Avrupalılarla ise daha çok ortak gibi hissediyorum. Selanik’te Ramazan’da camiye gidip ibadet etmek isteyen Müslümanlar için kentteki Osmanlı’dan kalma Yeni Cami ve Alaca İmaret (İshak Paşa) Cami’yi 90 yıl sonra ibadete açtık. İslam sanatları müzesi açmaya karar verdim.
KILKIŞ Kazası PEYKOVA (PİKOVA) Köyünden 1923 LOZAN Mübadili olan 143 Hane Tasfiye Talepnamesi doldurarak 1923 - 1927 yılları arasında Anayurdun muhtelif şehirlerine iskan edildiler. Aşağıda bulunan liste T.C.Başbakanlık Arşivinden alınan listeden hazırlanmıştır.
04.05.2015
03.01.2015
8.AĞUSTOS.2013 tarihinde Dedemizin LOZAN Mübadelesinde, 27 Aralık 1923 Tarihinde terk ettiği PİKOVA (PEYKOVA) köyünü eşimle birlikte ziyaret ettik. Köyün şimdiki adı AGIOS MARKOS.
13 AĞUSTOS 2013 Tarihinde ziyaret ettiğimiz Agios Markos köyünde bizi ağırlayan bay Iordamis Iordamis'e çektiğimiz fotoğrafları göndermiş ve misafirperverlikleri için teşekkür etmiştim. Cevaben aldığım mektubu paylaşmak istiyorum.
14.11.2014
14.11.2014
Resimde görülen bina, Selanik'te 1890 yılında 3. Ordu Karargâh binası olarak yapılmış ve M. Kemal Atatürk, Kur. Kd. Yzb. olarak 1908 yılında bu binada görev yapmıştır.
Hüseyin TEKİNER, Birinci Kuşak Mübadil olan Rıza TEKİNER’in oğludur. Rıza TEKİNER 1977 yılında trafik kazasında kaybettiği oğlu,makine mühendisi Hüseyin TEKİNER adına okul yapılması için arsasını Milli Eğitim Bakanlığına bağışladı. Maddi destek verdi. Tamamlanıp eğime açılan okula Rıza TEKİNER’in isteği üzerine Hüseyin Tekiner İlkokulu ismi verildi.
15.11.2014
13.11.2014
Birinci Dünya Savaşı başlarında 130 bin tona ulaşan Türk deniz ticaret filosu, savaş yıllarında önemli kayıplara uğrayarak, Cumhuriyet Türkiyesine sadece 35 bin tonluk filo aktarabildi. Bu sırada Türkiye, tarihte çok ender yaşanabilecek bir durumla karşılaştı. 30 ocak 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan TÜRK -YUNAN Nüfus Mübadelesi Anlaşması ile Batı Trakya dışında kalan Türkler
Gülcemal Belfast’ta efsane gemi TITANIC ’in sahibi olan White Star firması adına 15 Ekim 1874 tarihinde GERMANIC ismiyle denize indirilmiştir. Atlantik’i en kısa zamanda kateden gemilere verilen “ Mavi Kurdele “ ödülünü birkaç kez almayı hak etmiş gerçek bir transatlantik, bir denizler güzeliydi.
14.11.2014
14.11.2014
ENOSSIS'i nasıl zaptettik? Bir deniz serüveni ki, resmî belgeleri yayınlanmamış olsaydı, inanılması pek güç gelirdi. Kahraman denizcilerimizin bu hayret verici serüvenine geçmeden önce o günlerin havasına bakalım:
1924'de Kalkavanzade Biraderler tarafından Sırbistan'dan satın alınan vapur, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nakliye gemilerinden biri olarak "Teşvikiye" ve daha sonra da "Bülent" isimleri ile Türk karasularında hizmet verdi. Lozan Mübadillerininin Ana Yurda taşınmasında görev aldı. 1934 yılında Tavilzade Biraderler Şirketi'ne satılan vapura, "Kurtuluş" adı verildi.
14.11.2014
14.11.2014
Amerika Birleşik Devletlerinin Washington D.C. merkezli "The Carnegie Endowment for International Peace" Kuruluşu görevlilerinin 1912 yılında Balkan Harbi esnasında yaşanan mezalimin tanıklarından derlenen ifadeleri içeren İngilizce raporun Türkçe tercümesi. İngilizce orijinal raporu da sitemizin DOSYALAR bölümünde görebilirsiniz.
Bu yıl, yüreklerde derin izler bırakan mübadelenin 90’ıncı yılı. 30 Ocak 1923’te Yunanistan’la imzalanan mübadele sözleşmesinin tanıklarından Selanik doğumlu 95 yaşındaki Refik Tezgider o günleri dün gibi hatırlıyor, hatırladıkça ağlıyor. İSKENDER ÖZSOY
13.11.2014
14.11.2014
KOUMARIA KÖYÜ’nün Eski adı Komaryan olup Osmanlı kayıtlarında KUMARYANİ olarak geçmektedir. Bugünkü Yunanistanının Merkezi Makedonya bölgesinde, SEREZ (Osmanlı Dönemindeki adı SİROZ) şehrinin SKOUTARİ Beldesine bağlı bir köydür. (Skutari köyünün adı Osmanlı kayıtlarında KÖPEKLİ olarak geçer) Sn. Sefer Güvenç’in yayınlamış olduğu atlasta da mevcuttur.
Osmanlı döneminde hazırlanan 1870 yılı Edirne Salnamesine göre de Köyümüz; Edirne Vilayeti, Kırk Kilise (Kırklareli) Sancağı, Baba-i Atik (Babaeski) Kazası’ na bağlı bir nahiye olarak Osmanlı idari teşkilatına dahil edilmiştir.
02.12.2014
17.11.2014
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret117748
Hava Durumu
Takvim
Saat