• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

1923 SELANİK KILKIŞ PİKOVA KÖYÜ MUBADİLLERİ

PEYKOVA (AGIOS MARKOS) dan KARAHALİL'e .....

TRAKYANIN CENNET KÖŞESİ İĞNEADA' DA NÜKLEERE HAYIR

www.pikovamübadilleri.com                        

TRAKYA'NIN CENNET KÖŞESİ İĞNEADA'DA NÜKLEERE HAYIR.

 
Aşağıdaki bilgiler TC Orman ve Su İşleri Bakanlığının;

www.milliparklar.gov.tr 
yildizdaglari.cevreorman.gov.tr
bolge1.ormansu.gov.tr
        internet sitelerinden AYNEN alınmış sadece önemli noktaları tarafımdan kırmızı renk ile belirginleştirilmiştir.

İğneada Longoz Ormanları Milli Park alanı, 03.11.2007 tarihli Bakanlık Olur’u ile 13.11.2007 tarihli ve 26699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, daha önce Tabiatı Koruma Alanı, Doğal Sit, Yaban Hayatı Koruma Sahası gibi çeşitli statülere sahip ve birbirinden ayrı parçalar halinde yer alan korunan alanların, daha geniş bir alanda milli park şemsiyesi altında birleştirilmesiyle ülkemizin 39. Milli Parkı olarak ilan edilmiştir.

3155 hektarlık Milli park alanı, Demirköy’e 25 km uzaklıktadır ve İğneada beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Yıldız (Istranca) Dağlarından Karadeniz sahillerine doğru akan derelerin taşıdığı alüvyonların birikmesi ve mevsimsel olarak sular altında kalması sonucunda milli parktaki longoz ormanları oluşmuştur.


"LONGOZ" tipi ormanlığın dünyadaki 3 örneğinden biri İğneada ve Kıyıköy sahil şeridi ormanlıklarıdır. Longoz (Su basar) tipi ormanlık alanı; kışları sularla kaplanan ormanlık alandır. Dünya da Amazon, Afrika Kongo Havzası ve Türkiyemiz de de İğneada da bulunmaktadır.

Ulusal ve Avrupa ölçeğinde korunabilmiş en önemli subasar ormanının yer aldığı İğneada bölgesi içerdiği farklı ekosistemleriyle yöredeki bir çok hayvan türü için kaliteli ve farklı yaşam alanları oluşturmaktadır. 

Zengin biyolojik çeşitliliği, birbiriyle doğrudan ilişkili ve farklı yaşam alanları ile İğneada Longozları, ülkemizin de içinde bulunduğu ılıman kuşakta eşsiz bir konuma sahiptir. Bölge; tatlı ve tuzlu su gölleri, kıyı kumulları, tatlı ve hafif tuzlu bataklıkları, subasar ormanları, yaprak döken meşe, kayın, gürgen,dişbudak, kızılağaç gibi karışık ağaç türlerinden oluşan orman tiplerinin hepsini içinde barındırmaktadır.

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkındaki aktiviteler; Kuş gözlemi, Fotoğrafçılık, Deniz ve kıyı ekosistemi, kumul, kamp, lagünler, alüvyal subasar orman, Ekoturizm, dağ ve orman sporları, eğitim, mevsimsel bataklık, turbalık, Piknik, çayır ekosistemleridir. 

Karadeniz kıyısında Türkiye ve Bulgaristan sınırında yer alan İğneada Longuzu, mevsimsel su basar ormanları, bataklıkları, tatlı ve tuzlu su gölleri ve kıyı kumullarını bir arada bulunduran nadir ekosistemlerden biridir.

Park alanı içersindeki kıyı kumullarını İğneada fiziki olarak ikiye ayırır. Kuzeyde yer alan kıyı kumulları Erikli Gölü nün doğu kısmından başlayarak İğneada ya kadar uzanır. Güneyde yer alan kıyı kumulları ise Mert Gölü nü denize bağlayan kanal bölgesinden başlayarak Saka Gölü güneyine kadar uzanır ve yer yer genişliği 50-60 metreye kadar ulaşmaktadır. Yaklaşık 10 km. uzunluğundaki kumullar Karadenizin güneybatısına özgü bitki türleri ile büyük öneme sahiptir.

Parkın içerisindeki göl ve bataklık alanlarıyla deniz arasında bir bant oluşturan kıyı kumullarında ise, alanın uluslar arası sözleşmelerle koruma altına alınan bitkileri yer almaktadır. İğneada sadece denizi ve sahili için değil ormanı, yeşilliği ve temiz havası içinde ziyaret edilmesi gereken yerlerden biridir. Sahip olduğu nadir ve hassas ekosistemler zinciri ve zengin biyolojik çeşitliliği sayesinde yalnızca Türkiye’nin değil Avrupanın da önemli doğal alanlarından birisi olma özelliğini göstermektedir.

 

Flora :

İğneada ve çevresi ülkemizde birbiriyle ekolojik olarak bağlı ekosistemler zincirini oluşturan ender yerlerdendir. Longoz ormanları ve yaprak döken karışık oldukça boylu ağaç türlerinden oluşan orman vejetasyon tiplerini bünyesinde barındırır.

Kıyı kumulları, longoz ormanları ile birlikte İğneada’nın en hassas ekosistemlerini oluştururlar. Kıyı kumulu üzerinde zengin ve ilginç bitki türleri bulunur. Sahil, ön cephe kumul ve sabit kumul bitki örtüleri son derece iyi durumdadır. Avrupa’nın güneydoğusuna özgü dişbudak-meşe-kızılağaç orman tipinin en sulak bölümlerinde kızılağaç ve dişbudak, nispeten daha kuru bölümlerde ise saplı meşe başta olmak üzere çeşitli meşe türleri baskındır. Buna ek olarak tırmanıcı bitki türleri ormanın en belirgin özelliğidir. Bu orman toplulukları Karadeniz’in güneybatı sahillerinde görülen çok nadir ve önemli habitatlar olup, ‘longoz’ şeklinde adlandırılır. Üst tabakada ağaç katında yer alan baskın bitkiler kızılağaç, dişbudak, kayın ve Akçaağaç’tır. Aynı zamanda tropik orman özelliği gösterdiği için sarılıcı bitkiler açısından da zengindir.

Fauna :

İğneada ve çevresi faunal zenginlik açısından hayli yüksek öneme sahiptir. Yapılan çalışmalar neticesinde alanda;

Balıklardan (Alabalık, Gümüş balığı, Kefal)

Kuşlardan (Akkuyruklu kartal, Yeşil Ağaçkakan, Baykuş, Gri Balıkçıl, Guguk kuşu, Yalıçapkını, Kara Leylek, İbibik)

Memelilerden (Yaban Kedisi Yaban Domuzu, Karaca, Kır Tavşanı, Yaban Tavşanı, Ağaç Sansarı, Porsuk, Kurt, Karaca, Tilki, Su Samuru, Sarı Boyunlu Orman Faresi, Gelincik, Büyükkulaklı yarasa, Alacalı kokarca)

Sürüngenlerden (Trakya tosbağası, Pürtüklü semender, Oluklu kertenkele, Engerek Yılanı, Küpeli su yılanı) tespit edilmiştir.

YILDIZ DAĞLARI BİYOSFER PROJESİ

Yıldız Dağları Biyosfer Alanı; Karadeniz kıyı bölgesi boyunca Trakya’nın kuzey-doğu bölümünde uzanmaktadır. Alan içinde; Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı (329 ha.) ve İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı (3155 ha.) olmak üzere iki adet korunan alan bulunmaktadır.

Yıldız (Istranca) Dağları’nın bir bölümü Türkiye, bir bölümü de Bulgaristan sınırları içinde kalmaktadır. Türkiye tarafında kalan kısmı Karadeniz Kıyı Bölgesini içine alacak şekilde 197.000 ha.’lık bir alanı kaplamaktadır.

Yıldız Dağları’nın Türkiye bölümünde Bulgaristan’ın Strandja Tabiat Parkı’ndan vejetasyon kuşağı boyunca devam eden orman formları görülmektedir.

Kumul, dağ, deniz, göl ve dere gibi farklı pek çok nadir ve hassas ekosistemi barındırmaktadır. Longoz Ormanları, dünyada örneğine az rastlanır, hassas yapısı olan bir ekosistem tipi olup, ekolojik yapısı ve büyüklüğü bakımından bölgenin çok önemli bir kaynak değerini oluşturmaktadır.

Öneri Biyosfer Alanı içerisinde 29 yerleşim birimi bulunmakta olup yaklaşık 18.000 nüfus yaşamaktadır.

Yıldız Dağlarının 130.000 ha.’lık bir bölümünde, “Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilirliğin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında “Biyosfer Alan” yaklaşımıyla çalışılmıştır.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle il nüfusu 333.179’dur. Nüfusun yüzde 65’i şehirlerde, yüzde 35’i kırsal kesimde yaşamaktadır.

Nüfus büyüklüğü bakımından ilçe merkezi 97.230 olan Lüleburgaz başta yer almakta, bu ilçemizi 64.265 nüfus ile Merkez, 27.191 nüfus ile Babaeski izlemektedir.

Kırklareli’nin nüfus yoğunluğu 51’dir. 1965 yılına kadar Kırklareli yoğunluğu ülke ortalamasının üzerinde olmuştur. Bunun nedeni ilin mübadele ve muhaceret yoluyla Balkan ülkelerinden aldığı göçtür. 1940-1945 yılları arasında II.Dünya Savaşı nedeniyle Kırklareli’nin nüfusu azalmış, 1950-1955 arasında ise yeniden yurtdışından gelen göçmen aileler ile nüfus artmaya başlamıştır. 1960’a kadar yüksek olan nüfus yoğunluğu bu yıldan itibaren il dışına göçün başlamasıyla beraber 1965’den sonra azalmaya başlamıştır.

Proje alanında, Demirköy ilçesinin tümü, Vize ilçesinin bir bölümü ve Merkez’in bir kısmı kalmaktadır.

Projenin yoğunlaştığı ve Biyosfer Rezervi olarak önerilen alan Türkiye’nin kuzey batısında ve genellikle Avrupa’daki Türkiye, Trakya veya Doğu Trakya  olarak anılan Türkiye’nin kuzey batı kısmındadır. Proje alanı Karadeniz’e bitişik ve Bulgaristan’a  doğru uzanan ve orada Stranca Dağları olarak bilinen Yıldız Dağları’nın Türkiye kısmını kapsamaktadır. 41o55’ ve  42o34’ kuzey enlemi ve 27o21’ ve  28o05’ doğu boylamı arasında 130.000 hektarlık bir alanı kuşatmaktadır.

Öneri Biyosfer Rezervi’nin içinde 25 köy bulunmaktadır. Bunlardan Demirköy, Sergen, Yenice ve Kiyiköy kentsel, diğerleri kırsal yerleşimlerdir. Ayrıca bazı ekili alanlar Biyosfer Rezervi olarak önerilen alanın dışında kalan altı köyde ikamet eden kişilere aittir. Proje alanındaki toplam nüfus 18,000 kişidir.